PERSONAL VITALITY PLAN PARTNER VOOR

HUMAN RESOURCE MKB-REGELING

OOK IN 2020 TOT 10.000 EURO SUBSIDIE

HUMAN RESOURCE MKB-REGELING DRENTHE

TOT 10.000 EURO SUBSIDIE

Duurzaam aan de slag met inzetbaarheid

Vitaliteit | Talent | Drijfveren | Werk

010-salary

Introductie subsidie

Wil jij je investeren in de ‘inzetbaarheid’ van je medewerkers? Met de Human Resource MKB-regeling kan je als mkb’er in de provincie Drenthe een onafhankelijke deskundige inschakelen die je daarbij helpt. Hiervoor is een subsidie van 50% te ontvangen waarvan minimaal 1.000 en maximaal 10.000 euro.

Frank Hielckert van Personal Vitality Plan is hiervoor een geschikte partner welke eerder ook succesvolle ESF-projecten* in het kader van duurzame inzetbaarheid heeft ingezet bij organisaties.

*ESF Actie E: Sociale Innovatie, Vitale Bedrijven biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken. Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

005-company

Voor wie

De subsidie Human Resource MKB-regeling Drenthe* is speciaal voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf welke aan de slag willen met onder andere de inzetbaarheid van medewerkers. Het gaat om een investering in het kader van een toekomstgericht HR-Beleid.

Aanvragen van deze subsidie is mogelijk tot en met 31 december 2020 bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project zijn minimaal 1.000 euro en per project is maximaal 10.000 euro te verkrijgen

Het gaat hierbij om MKB ondernemers welke gevestigd en actief zijn in de provincie Drenthe. Meer over de voorwaarden is te vinden via de officiële website van SNN.

Bron: SNN

041-profiles

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige voor:

 • het in kaart brengen wat de inzetbaarheid van de medewerker is
 • het opstellen van een plan om de inzetbaarheid van de medewerker te verhogen

Personal Vitality Plan is gespecialiseerd op het gebied van duurzame inzetbaarheid vanuit een brede context. Inmiddels ruim 15 jaar ervaring en hierin diverse succesen geboekt. Van strategie tot operationele uitvoering maakt ons uniek in de markt van deskundigen.

Let op! De deadline voor het indienen van een aanvraag 31 december 2019.

Mijn persoonlijke missie:

Creatief ontwerpen waarin samenhang op een inspirerende, motiverende en overtuigende wijze zichtbaar wordt en een duurzame bijdrage levert aan het individu, de leef- en werkomgeving en de maatschappij.

Frank Hielckert

Businesscoach Duurzame Inzetbaarheid | Health Manager | Leefstijlcoach

VOORBEREIDING

007-strategy

Bepalen route

De Human Resource MKB-regeling Drenthe richt zich op het investeren op de inzetbaarheid van je medewerkers, maar hoe doe je dit. Samen gaan we aan de slag met het bepalen van de doelstellingen en een project voorstel voor de subsidie.

Op een doelmatige en concrete wijze wordt er een projectvoorstel gemaakt welke geschikt is voor de subsidie. Hierin zijn er eerder ESF subsidies gericht op duurzame inzetbaarheid (Actie E, Vitale bedrijven) succesvol ingezet.

041-profiles

Projectvoorstel

Samen maken we een projectvoorstel welke geschikt is voor de subsidie Human Resource MKB-regeling Drenthe. Denk hierbij aan een project welke zich richt op:

 • Inzicht krijgen op de inzetbaarheid van medewerkers;
 • Plan voor het verbeteren c.q. verhogen van de inzetbaarheid;
 • Implementeren van de gemaakte plannen gericht op de inzetbaarheid van de medewerkers.

Om gericht en doelmatig aan de slag te gaan wordt gewerkt met een project canvas.

019-handshake

Goedkeuring subsidie

Het voorstel wordt verstuurd naar de betreffende instantie voor beoordeling en goedkeuring. Bij akkoord gaan we direct aan de slag met de plannen.

Voorwaarden zijn:

 • Er is niet eerder gebruik gemaakt van de subsidie;
 • Er wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijk deskundige;
 • Project is niet gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Een project dient binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond te zijn.

AAN DE SLAG

034-appointment

Projectplanning

Na goedkeuring van het projectvoorstel en de toekenning van de subsidie is het belangrijk de planning zo concreet mogelijk te maken.

De canvas methode maakt het mogelijk direct actie te nemen.

Na goedkeuring is er 6 maanden om het project af te ronden.

036-check-list

Uitvoering en check

Op basis van de projectplanning worden er periodiek momenten afgebakend om een check te doen op de voortgang.

Deze checks maken het mogelijk bij te sturen daar waar nodig. Door periodiek te toetsen en feedback te vragen wordt inzicht verkregen in het effect, resultaat en de kwaliteit.

001-salary-1

Kosten en baten

Afhankelijk van het project zal hierin een budgetbewaking worden gehanteerd. Er wordt maximaal 50% subsidie toegekend met een minimum van 1000 en maximum van 10.000 euro. Project is hiermee minimaal 2.000 euro en maximaal 20.000 euro.

WIE IS PERSONAL VITALITY PLAN

Business coach duurzame inzetbaarheid

Frank Hielckert

frank-profiel-pvp copy

In de afgelopen jaren heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen tot een professional op gebied van leefstijl, gezondheid en vitaliteit.

Na mijn loopbaan bij Windesheim gestart als zelfstandige op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid. In 2010 heb ik mij specifiek gericht op strategisch gezondheidsmanagement. Van beleid tot operationeel het organiseren van health checks en het vormgeven van interne communicatie. Hierin heb ik een brede scope en de nodige skills.

In 2015 ben ik gestart met de opleiding tot Leefstijlcoach bij de Academie voor Gezondheid en Leefstijl welke ik met succes heb afgerond. Deze aanvulling op mijn ontwikkeling komt voort uit de ambitie om een bijdrage te kunnen leveren aan het individu. Hierbij is de doelstelling om een bijdrage te leveren welke een duurzaam effect heeft op de leefstijl.

Ik ben actief als Health Manager en Leefstijlcoach. In de rol van Health Manager coördineer en faciliteer ik projecten op gebied van leefstijl, gezondheid en vitaliteit of het thema van nu 'Duurzame inzetbaarheid'.

Meer over mijn loopbaan is te vinden via Linkedin.

Ervaring ESF projecten, Actie E 'Vitale bedrijven'

Eerder heb ik succesvol ESF-subsidies in gezet in het kader van actie E, vitale bedrijven. Projecten waren gericht op de inzetbaarheid waarbij onder andere leefstijl in de breedste zin van het woord aanbod zijn gekomen. Bewustwording creëren op het gebied van de eigen invloed op gezondheid, vitaliteit en hiermee inzetbaarheid op korte, maar vooral lange termijn.

Deelnemers (medewerkers)

Doel voor de deelnemers was hierbij een verbetering van de algemene inzicht in eigen inzetbaarheid mentaal en fysiek. Fysiek bijvoorbeeld in conditie en uithoudingsvermogen, inzicht in persoonlijke invloed op leefstijl en inzetbaarheid.

Organisatie

Op organisatie niveau was het beoogde doel de medewerker bewust te maken van het instrumentarium welke de organisatie biedt, ter ondersteuning van de inzetbaarheid nu en later en de eigen verantwoordelijkheid hiermee aan de slag te gaan en blijven.

Duurzame Inzetbaarheid

Voor medewerkers is een thema als 'Duurzame Inzetbaarheid'  iets wat te abstract is en niet veel zeggend. Des te belangrijker is het om duidelijk te hebben waar 'Duurzame Inzetbaarheid' voor staat binnen de organisatie.

Ik coach de organisatie naar een eigen definitie van duurzame inzetbaarheid. Hierin wordt een koppeling gemaakt naar de mogelijkheden die je als werkgever te bieden hebt. Tevens wordt er een duidelijke koppeling gemaakt in bijvoorbeeld beleid, missie en visie aangaande deze thema's. Een duidelijke strategische koppeling is hierin belangrijk voor de toekomst.

Denk hierin aan thema's als:

 • Vitaliteit
 • Talent
 • Passie
 • Werk

HR Communicatie

Naast ondersteuning in de fysieke en mentale interventies is Personal Vitality Plan ook specialist op gebied van HR Communicatie. Hierbij wordt een brede scope gehanteerd gericht op de interne klant. Projecten zijn hierin HR op intranet, ontwikkelen van campagne materiaal, Employer Branding en -Journey.

MIJN INZET OP

Als het gaat om mijn inzet heb ik een hands-on mentaliteit. Over het algemeen ben ik betrokken bij projecten op alle niveaus. Een beleid op het gebied van inzetbaarheid heeft impact als deze waarde toevoegt. Deze waarde wordt bepaald door de vertaling van dit beleid.

In mijn werk is het de uitdaging de vertaling te maken van beleid naar de juiste waarde propositie. De perfect fit te krijgen door te luisteren naar de klant (ook de medewerker is een klant).

Mijn aanpak is Design Based waardoor we direct aan de slag gaan met het verbeteren van de inzetbaarheid en hiermee een bijdrage leveren voor nu en de toekomst.

 • DUURZAME INZETBAARHEID / VITALITEIT- / GEZONDHEIDMANAGEMENT

  0%
 • HR Communicatie

  0%
 • Projectmanagement / -coördinatie

  0%
 • STRATEGISCH

  0%
 • TACTISCH

  0%
 • OPERATIONEEL

  0%